وبسایت دانلود رایگان ها

خانه / سرگرمی / آهنگ درخواستی / متن آهنگ لوس کیجا ابی عالی

متن آهنگ لوس کیجا ابی عالی

 متن آهنگ لوس کیجا ابی عالی

دلبر تی شهری دله زنمه قدم، به یاد تو رویان من زمه قدم ♬♫♪
🎶 رد وومه از تی محله هر دم ♬♫♪
جلودار من نیه کسی از دم ♬♫♪
🎶 شمه چودار شهر میجا ایاقه ♬♫♪
وی شه دونه چنی دارمه علاقه ♬♫♪
دلبر تره نلمه بیه ی محل ♬♫♪
رد وومه من از انگاسی آقایی ور ♬♫♪

لوس کیجا تیسه بیمه داغون ♫♫ خواننده بومه من توی مازندرون ♬♫♪
دلبر تیسه دریا ره شمه بهم ♬♫♪
دلبر تی عاشق وومه شی دلی چم ♬♫♪
هوا دارنمه تی چشی سر نوئه دم ♬♫♪
تی دشمنی وومه غروو غر ♬♫♪
وقتی وونه وقت عاشقی ♬♫♪
ترانه خون هستمه تسه ♬♫♪
اگه کسی بیه تنی دور و ور ♬♫♪
به جان تو وی همراه اورمه من سر ♬♫♪
لوس کیجا تیسه بومه من داغون ♫ خواننده بومه توی مازندرون ♬♫♪