وبسایت دانلود رایگان ها

خانه / سرگرمی / آهنگ درخواستی / دانلود آهنگ میلاد افضلی های برو ها نشو می جان مهری

دانلود آهنگ میلاد افضلی های برو ها نشو می جان مهری

دانلود آهنگ میلاد افضلی های برو ها نشو می جان مهری

عجب ماهی سمت دیگه بدیمه 🎤♫
عجب شاکی جایی در جاده بدیمه 🎤♫
تی چشم و ز دل آهی بکشیمه 🎤♫
بالا جه درمه و خومه شکسته 🎤♫

بدیمه شکه دره دروازه بسته 🎤♫
خدایا باز هاکن دروازه ای در ره 🎤♫
برسن می جان دلبر ره 🎤♫
های برو ها نشو می جان مهری 🎤♫
کجه دری؟ بره می پهلی 🎤♫

….. ♬♪♪♪ 🎵🎶🎵 ♪♪♪♬ ….